Onze aanpak

/Onze aanpak
Onze aanpak2017-05-10T12:17:16+02:00

De Butters aanpak

Dienstverlening volgens Butters & Partners bestaat uit een combinatie van kwaliteit en persoonlijke aandacht voor de ondernemer en diens onderneming.

Dienstverlening gaat verder dan alleen produceren van (standaard) cijferopstellingen, zowel de interne als alle andere verslagleggingen die gevraagd worden door instanties zoals belastingdienst en andere instellingen.

Butters & Partners wil naast het opstellen van de cijfers, deze cijfers ook leesbaar maken voor de ondernemer. Aan de hand van onder meer deze cijferopstellingen kan worden bezien in hoeverre de plannen gerealiseerd zijn; of het eventueel noodzakelijk is in te grijpen etc.

Periodiek wordt de gang van zaken besproken: de mogelijkheid of de noodzaak om te reageren op zaken die plaatsgevonden hebben en van invloed (kunnen) zijn op de onderneming.

Om dit goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat naast kennis van de branche en de onderneming, bij voortduring goed inzicht wordt verkregen in de ondernemer, zijn of haar direkte omgeving en zijn of haar opvattingen met betrekking tot ondernemerschap en de factoren waarmee een onderneming te maken krijgt zoals belastingdienst, overheid etc.

Het verkrijgen van inzicht kost tijd en geld. Maar omdat Butters & Partners dit inzicht ziet als een voorwaarde voor een goede dienstverlening wordt het verkrijgen van dit inzicht gezien als een investering en niet aan de onderneming in rekening gebracht.

Verder wordt gewerkt met heldere facturering; vooraf wordt besproken welke werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar zullen worden verricht; hiervoor wordt een prijs overeengekomen die in maand- of kwartaaltermijnen wordt gefactureerd. Alleen als er sprake is van bijzondere extra werkzaamheden kan worden afgeweken van het reguliere termijnbedrag, maar dan uitsluitend na voorafgaand overleg.

Minstens éénmaal per jaar wordt de relatie geëvalueerd, waarbij alle zaken aan de orde komen.

Call Now Button