Organisatie

/Organisatie
Organisatie2017-05-10T12:19:42+02:00

Zoals vermeld bij de Butters Aanpak is kwaliteit één van de basisvoorwaarden voor een goede dienstverlening. Om deze kwaliteit te waarborgen is samenwerking gevonden met specialisten voor verschillende disciplines.

Voor de fiscale advisering en ondersteuning is aansluiting gezocht bij NOAB; via deze organisatie wordt ook de kwaliteit van de onderneming geborgd, onder meer door permanente educatie.

De salaris- en personeelsadministratie wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd kantoor.

Voor juridische zaken kan worden teruggevallen op een advocatenkantoor dat alle specialismen in huis heeft.

Voor deze vorm van organisatie is gekozen omdat op deze wijze veel flexibeler gewerkt kan worden; de werkzaamheden voor klanten kunnen worden verricht, zonder dat een groei in de werkzaamheden moet leiden tot een groei in de breedte van de organisatie van Butters & Partners.

Hierdoor kan Butters & Partners zich bezighouden met hun kerntaken, met en voor hun klanten, op deze manier wordt tevens de andere basisvoorwaarde gewaarborgd en dat is persoonlijke aandacht.

Call Now Button